Vidaus ir tarptautinis faktoringas

Faktoringas (sąskaitų finansavimas) – tai piniginio reikalavimo, atsiradusio pardavus prekes ar paslaugas, perleidimas faktoringo įmonei (faktoriui) už tam tikrą mokestį. Kitaip tariant, tai skolos perleidimas finansuotojui pagal kliento pateiktas sąskaitas-faktūras.

Vidaus ir tarptautinis faktoringas

Vidaus faktoringas vyksta vienos valstybės viduje. Faktorius, sąskaitas išrašiusi įmonė ir prekes paslaugas įsigijusi įmonė priklauso tai pačiai valstybei.

Tarptautiniu faktoringu vadinama, kai bent viena iš šalių yra užsienio valstybėje. Tarptautiniame tiesioginiame sandoryje dalyvauja trys šalys: finansuotojas, eksportuotojas ir importuotojas.

Sakykime, faktoringo sandoryje dalyvauja Lietuvos eksportuotojas, mėsos produktų pardavėjas ir Olandijos importuotojas – produktų pirkėjas. Mėsos pardavėjas parduoda gaminių už 10 000 eurų, o pirkėjas juos nuperka, tačiau sutartyje nurodytas atsiskaitymo laikas – 60 dienų. Lietuvos eksportuotojui tai reikšminga suma, kurią jis norėtų artimiausiu metu investuoti į naujų produktų įsigijimą. Todėl jis pasirašo sutartį su Lietuvos faktoringo įmone ir Olandijos įmonei išrašytas sąskaitas-faktūras perleidžia jai. Ši įsipareigoja apmokėti 90 procentų sumos, t.y. 9000 eurų kelių dienų bėgyje. Eksportuotojas už šią paslaugą moka palūkanas. Praėjus 90 dienų importuotojas atsiskaito su faktoringo įmone. Tada atskaičiuojami palūkanų procentai ir kiti mokesčiai nuo tos 10 procentų sumos, kuri dar nebuvo išmokėta mėsos pardavėjui. Atskaičiavęs visus mokesčius faktorius grąžina likusią sumą.

Netiesioginiame sandėryje dalyvauja keturios šalys:

– Eksportuotojas

– Importuotojas

– Eksportuotojo faktorius

– Importuotojo faktorius

Netiesioginiame faktoringe dalyvauja du finansuotojai, o ne vienas, todėl šios paslaugos kaina ženkliai išauga, o tokio pobūdžio finansavimas yra gan retas.

Sutarties sąlygos ir terminai

Faktoringo sutarties sąlygas nustato kiekviena finansavimo įmonė atskirai. Dažniausiai yra laikomasi šių sąlygų:

– ilgiausias sutarties terminas – 12 mėnesių,

– finansuojama suma kiekviename projekte yra skirtinga,

– avansu išmokama suma svyruoja nuo 70 iki 100 procentų,

– maksimalus sąskaitų apmokėjimo laikas 90-120 dienų,

– palūkanos svyruoja nuo 2 iki 10 procentų, priklausomai nuo rizikos faktorių,

– gali būti sąskaitų administravimo mokestis ir sutarties pasirašymo mokestis.

Lietuvoje faktoringą teikia bankai ir alternatyvūs finansavimo šaltiniai.

Remtasi: http://www.studijoms.lt/faktoringas.htm

Palikite atsiliepimą